FOLLOW US


NFIC 2017 Programme


WEDNESDAY
December 07th, 2016
THURSDAY
December 8th, 2016
FRIDAY
December 9th, 2016
Warsztaty Echokardiograficzne
Metody obrazowania w kardiologii przed i po zabiegach hybrydowych dla kardiologów inwazyjnych
Przewodniczący: Danuta Sorysz, Monika Komar, Radosław Parma, Dariusz Dudek
10:00 - 12:00
N/A
Piotr Pysz
Kwalifikacja echokardiograficzna do zabiegu zamykania przecieków okołozastawkowych
N/A
Maciej Stąpór
Kwalifikacja echokardiograficzna do implantacji systemów wspomagających krążenia.
N/A
Tomasz Miszalski
Zastosowanie tomografii komputerowej w trakcie kwalifikacji do TAVI.
N/A
Monika Komar
Ocena echokardiograficzna pacjentów po zabiegach strukturalnych: ASD/PFO, LAAO.
N / A
Danuta Sorysz
Ocena echokardiograficzna pacjentów po zabiegach strukturalnych: TAVI, MitraClip.
Małopolskie Sympozjum
Kwalifikacja chorych do zabiegowego leczenia chorób serca i naczyń w roku 2017
Przewodniczący: Dariusz Dudek, Jacek Legutko, Krzysztof Żmudka

Heart Team: Jerzy Sadowski, Bogusław Kapelak, Piotr Podolec, Magdalena Kostkiewicz, Anna Kabłak-Ziembicka, Danuta Sorysz, Wojciech Zajdel, Tadeusz Przewłocki, Stanisław Bartuś, Leszek Bryniarski, Rafał Drwiła, Tomasz Grodzicki, Janusz Konstanty-Kalandyk
Część I
Najczęstsze błędy kardiologów przy kwalifikacji pacjentów do zabiegowego leczenia chorób serca i naczyń z perspektywy innych specjalności medycznych
12:30 - 13:30

N/A
TBD

Opinia neurologa
Dyskusja Heart Team
N/A
Tomasz Grodzicki
Opinia geriatry
Dyskusja Heart Team
N/A
Rafał Drwiła
Opinia anestezjologa
Dyskusja Heart Team
N/A
Mariusz Trystuła
Nawarstwiające się błędy diagnostyczne (w tym kardiologów) - przyczyną nieprzewidzianego powikłania operacyjnego - opinia chirurga naczyniowego
Dyskusja Heart Team
Część II
Najczęstsze błędy kardiologów przy kwalifikacji pacjentów do zabiegowego leczenia chorób serca i naczyń z perspektywy codziennych kwalifikacji Heart Team
13:30 - 15:30

13:30-14:00
Przypadek 1 Pacjent ze zwężeniem pnia LTW i wielonaczyniową chorobą wieńcową
Prezentacja przypadku w oparciu o dokumentację zgłoszoną na Heart Team: Bartłomiej Guzik
Jak leczyć tego pacjenta? Dyskusja Kardio grupy
Czego Heart Team nie wiedział? Bartłomiej Guzik
Jak leczyć tego pacjenta? Ponowna dyskusja Kardio grupy
Jak pacjent był leczony? Bartłomiej Guzik
N/A
Jacek Dragan
Kontrowersje w kwalifikacji pacjentów do rewaskularyzacji wieńcowej
N/A
Jacek Legutko
Optymalna kwalifikacja pacjenta do zabiegu rewaskularyzacji w roku 2017
14:00-14:30
Przypadek 2 Pacjent w podeszłym wieku z nabytym zwężeniem zastawki aortalnej
Prezentacja przypadku w oparciu o dokumentację zgłoszoną na Heart Team: Danuta Sorysz
Jak leczyć tego pacjenta? Dyskusja Kardio grupy
Czego Heart Team nie wiedział? Danuta Sorysz
Jak leczyć tego pacjenta? Ponowna dyskusja Kardio grupy
Jak pacjent był leczony? Danuta Sorysz
N/A
Dariusz Dudek, Jarosław Trębacz
Optymalna kwalifikacja pacjenta do zabiegowego leczenia wady aortalnej w roku 2017
14:30-15:00
Przypadek 3 - Pacjent z ciężką niedomykalnością mitralną i niewydolnością serca
Prezentacja przypadku w oparciu o dokumentację zgłoszoną na Heart Team: Jarosław Trębacz
Jak leczyć tego pacjenta? Dyskusja Kardio grupy
Czego Heart Team nie wiedział? Jarosław Trębacz
Jak leczyć tego pacjenta? Ponowna dyskusja Kardio grupy
Jak pacjent był leczony? Jarosław Trębacz
Jak pacjent był leczony?
N/A
TBD
Optymalna kwalifikacja pacjenta do zabiegowego leczenia wady mitralnej w roku 2017
15:00-15:30
Przypadek 4 - Pacjent z migotaniem przedsionków i wysokim ryzykiem powikłań niedokrwiennych
Prezentacja przypadku w oparciu o dokumentację zgłoszoną na Heart Team: Monika Komar
Jak leczyć tego pacjenta? Dyskusja Kardio grupy
Czego Heart Team nie wiedział? Monika Komar
Jak leczyć tego pacjenta? Ponowna dyskusja Kardio grupy
Jak pacjent był leczony? Monika Komar
Jak pacjent był leczony?
N/A
Tadeusz Przewłocki, Dariusz Dudek
Optymalna kwalifikacja pacjenta do zabiegu eliminacji uszka lewego przedsionka w roku 2017
5th Student Session
Coordinator: Zbigniew Siudak
Chairpersons: Artur Dziewierz, Grzegorz Kopeć, Grzegorz Smolka, Jacek Kądziela, Marek Koziński
Duration: 16:30 - 18:30
N/A
Róża Krycińska, Andżelika Siwiec, Krzysztof Wójcicki, Łukasz Reczek, Karolina Połetek, Iza Pałasz
Assessment of knowledge and prevalence of coronary heart disease (CHD) risk factors among the patients after the first and repeat percutaneous coronary intervention (PCI)
N/A
Rafał Reguła, Roch Pakuła, Kamil Bujak
Single or double? Comparison of characteristics and outcomes in patients undergoing angioplasty of unprotected left main using single- or two-stent technique
N/A
Bartosz Partyński, Patrycja Mołek, Chin Han Ngai, Paweł Lis
Severe aortic stenosis and coronary artery disease – should we perform concomitant BAV and PCI?
N/A
Maciej Grymuza
Indications, vascular approaches and complications of right heart catheterization – single-center registry
N/A
Sabina Aursulesei, Ina Alexiev, Mihai Suceveanu, Patric Teodorescu, Andreea Maria Vitalariu
Effect of left common trunk on outcome of radiofrequency catheter ablation for atrial fibrillation
N/A
Marta Banaszkiewicz
Soluble supression of tumorigenicity (sST2) as a novel biomarker of right ventricular failure – clinical and hemodynamic correlations in patients with pulmonary hypertension
N/A
Maciej Grymuza
The comparison of iloprost and nitroglycerin in pulmonary vasoreactivity testing in patients with left heart disease
N/A
Karol Sabatowski, Karolina Eliasz, Krzysztof Węgrzyn, Michał Szotek, Franciszek Wandzilak, Adam Pytlewski
Impact of cardiological invasional procedures using radial approach on function of radial artery's endothelium
N/A
Magdalena Bryndza, Maja Pęcherz
Recurrence of atrial fibrillation 10 years after Thoracoscopic Cox-Maze III procedure.
N/A
Izabela Żak, Katarzyna Jasińska, Anna Kominko, Maciej Nizioł
CABG compared with PCI for multivessel disease or left main coronary stenosis: the impact of coronary heart disease risk factors on methods of treatment selection.
Imaging Workshop
PART I INVASIVE
Facilitators: Jacek Jąkała, Tomasz Roleder, Klaudia Proniewska, Elżbieta Pociask, Magdalena Ślęzak, Kamila Kosińska
Invited Faculty: Jurgen Ligthart, Erasmus MC, The Netherlands
09:00-13:00
09:00-09:30
Introduction to Workshop
2D and 3D Angiography, IVUS, IVUS-VH, NIRS and OCT – practical set-up, pitfalls and artifacts in baseline coronary artery assessment.
09:30 - 10:30
N/A
A case with stable coronary artery disease (target lesion finding, calcification assessment)
N/A
A case with acute coronary syndrome (target lesion finding, “culprit of the culprit” concept, thrombus burden)
N/A
A case with left main stenosis (severity of a stenosis assessment)
2D and 3D Angiography, IVUS, IVUS-VH, NIRS and OCT – practical set-up, pitfalls and complications assessment during percutaneous coronary intervention.
10:30 - 11:30
N/A
A case with stable coronary artery disease (lesion preparing, complications during procedure)
N/A
A case with acute coronary syndrome (“culprit of the culprit” concept, thrombus burden, complications during procedure)
N/A
A case with thrombus, dissection and malposition (qualitative and quantitative assessment of dissection, malposition and thrombus burden).
22D and 3D Angiography, IVUS, IVUS-VH, NIRS and OCT – practical set-up, pitfalls and complications assessment finalizing the percutaneous coronary intervention.
11:30 - 12:30
N/A
A case with stable coronary artery disease (dealing with residual malposition, dissection and thrombus)
N/A
A case with acute coronary syndrome (dealing with residual malposition, dissection and thrombus)
N/A
A case with dissection and malposition (dealing with residual malposition, dissection and thrombus)
12:30-13:30
Summary
Discussion/Questions
PART II NON- INVASIVE
Facilitators: Jacek Jąkała, Tomasz Roleder, Klaudia Proniewska, Elżbieta Pociask, Magdalena Ślęzak, Kamila Kosińska
13:30 - 15:30
N/A
CT in coronary – practical set-up, pitfalls and standardization.
N/A
Coronary computed tomography for interventionalists. Current guidelines and indications.
Cezary Kepka Warsaw
N/A
Coronary computed tomography - beyond orthodoxy.
Mariusz Kruk Warsaw
Obrazowanie Warsztaty Praktyczne
Część teoretyczna
16:00-17:00
N/A
Marcin Drag (Volcano)
Podstawy IVUS w systemach Volcano (Omówienie aspektów związanych z obrazowaniem za pomocą sondy elektronicznej Eagle Eye Platinium oraz mechanicznej Revolution, oraz korejestracji)
N/A
Marcin Drag (Volcano)
Podstawy oceny rezerwy wieńcowej w systemach Volcano: FFR/iFR/iFR Scout
17:00-17:30
Przerwa kawowa
Część praktyczna - ćwiczenia na stacjach roboczych Volcano
17:30 - 20:00
N/A
Kable, PIMy systemu Volcano – jak przygotować system?
N/A
Kalibracja ciśnienia
N/A
FFR/iFR/iFR Scout – krok po kroku
N/A
Sonda ultrasonograficzna Revolution – jak przygotować do badania?
N/A
Funkcje systemów Volcano – VH, Chroma, iFR, iFR Scout
N/A
Jak poprawnie nagrać badanie IVUS, a jak FFR/iFR/iFR Scout?
EAPCI Fellows Course
09:00 - 09:05
Welcome and Course Objectives
Dariusz Dudek (Kraków, Poland)
CATH LAB 101: THE BASICS
Moderator: Krzysztof Żmudka
Discussants: Leszek Bryniarski, Stanislaw Bartus

09:05 - 10:00
09:05 - 09:15
Stanislaw Bartus
Radiation safety in cathlab is always first!
09:15 - 09:30
Paweł Kleczyński
Radial or femoral vascular access: tips and tricks
09:30 - 09:45
Tomasz Pawłowski
Optimizing coronary angiography: the choice of diagnostic catheters and maneuvering tips
09:45 - 09:55
Leszek Bryniarski
Choosing your guidewire is not always easy
09:55 - 10:00
Summary and Q&A
THE DEVICES
Moderator: Tadeusz Przewłocki
Discussants: Dejan Milasinovic, Adam Sukiennik, Piotr Musiałek

10:00 - 11:15
10:00 - 10:15
Dejan Milasinovic
Coronary balloons arsenal during PCI: complaint, non-compliant, cutting, drug-coated and high pressure
10:15 - 10:35
Artur Dziewierz
Choosing stent types and lesion preparation from BMS to BVS
10:35 - 10:45
Adam Sukiennik
Role of rotational atherectomy in 2016
10:45 - 11:00
Piotr Musiałek
Role of aspiration thrombectomy in 2016
11:00 - 11:15
Summary and Q&A
11:15 - 11:30
Coffee break
PATIENT SUBSETS
Moderator: Dejan Milasinovic
Discussants: Jacek Legutko, Jacek Bil, Artur Dziewierz, Piotr Buszman

11:30 - 12:45
11:30 - 11:45
Jacek Bil
How to manage simple and complex bifurcations
11:45 - 12:00
Jacek Legutko
How to manage left main patients
12:00 - 12:15
Leszek Bryniarski
How to manage CTOs
12:15 - 12:30
Case review: Complex MVD case with commentary
Tomasz Rakowski
12:30 - 12:45
Case review: Complex LM case with commentary
Piotr Buszman
ACUTE CORONARY SYNDROMES
Moderator: Wojciech Wojakowski
Discussants: Wiktor Kuliczkowski, Aleksander Araszkiewicz, Dejan Milasinovic, Marek Koziński

12:45 - 14:00
12:45 - 13:00
Wiktor Kuliczkowski
Oral and intravenous antiplatelet treatment for acute MI
13:00 - 13:15
Aleksander Araszkiewicz
Anticoagulation in ACS before, during and after PCI
13:15 - 13:30
Dejan Milasinovic
Long term antiplatelet treatment post MI: pros and cons
13:30 - 13:50
Marek Koziński
Cardiogenic shock: role of PCI, LVAD and hypothermia
13:50 - 14:00
Summary and Q&A
COMPLICATIONS MANAGEMENT WITH CASES
Moderator: Jacek Legutko
Discussants: Radosław Parma, Łukasz Rzeszutko, Paweł Kleczyński

15:30 - 16:00
15:30 - 15:40
Radosław Parma
Perforation
15:40 - 15:50
Łukasz Rzeszutko
No reflow
15:50 - 16:00
Łukasz Kołtowski
Vascular access bleeding
STRUCTURAL INTERVENTIONS – STEPWISE PRESENTATIONOF THE PROCEDURES
Moderator: Dariusz Dudek
Discussants: Marek Grygier, Krzysztof Myrda, Paweł Kleczyński

16:00 - 17:00
16:00 - 16:15
Zenon Huczek
TAVI
16:15 - 16:30
Marek Grygier
LAAO
16:30 - 16:45
Krzysztof Myrda
Mitral clipping
16:45 - 17:00
Summary and Q&A
ADVANCED OPERATOR WORKSHOP FOR FELLOWS - CORONARY CASE REVIEW
My best case success and/or worst complications in 2016 – coronary case review
Moderator: Krzysztof Żmudka, Jacek Legutko, Robert Gil
Panel: Andrejs Erglis, Evelyn Regar, Leszek Bryniarski, Dejan Milasinovic, Ahmed Magdy, Ik-Kyung Jang, Maciej Lesiak, Jarosław Wójcik, Andrzej Lekston, Tomasz Pawłowski

17:15 - 19:15
CASE PRESENTERS:
N/A
Łukasz Kalińczuk (Warsaw, Poland)
Intravascular uplift of an occlusive spiral dissection using an extra HI-TORQUE PILOT 150 creating an unique ‘corkscrew configuration’ for a successful entry of a true RCA lumen with another regular guide wire
N/A
Maciej Lesiak (Poznań, Poland)
Complex coronary intervention in inoperable patient with the use of crystalline sirolimus-eluting coronary stent
N/A
Ioana Dregoesc (Cluj-Napoca, Romania)
"Buddy-wire-in-jail" technique - saving the day in a case of complicated primary PCI
N/A
Calin Iulian (Bucharest, Romania)
When should we use rotablation?
N/A
Mohamed Khattab (Bucharest, Romania)
Atherogenesis effect in seropositive rheumatoid arthritis “Rheumatoid Vasculopathy
N/A
Maged Mokbel (Bucharest, Romania)
It's never the same with one coronary - Successful primary angioplasty of left circumflex artery, requiring "guide deep-seating with balloon" (GDSB) in a rare coronary anatomy
N/A
Krzysztof Dyrbuś (Sosnowiec, Poland)
Acute dissection of the aortic root and the right coronary artery during angioplasty. How to treat this dramatic complication
N/A
Krzysztof Dyrbuś (Sosnowiec, Poland)
Cold rescues brain. A patient with acute myocardial infarction after one hour of resuscitation outside the hospital - hypothermia as a way to avoid anoxemic encephalopathy
N/A
Grzegorz J. Horszczaruk (Warsaw, Poland)
Patient with very late presentation of STEMI, multivessel disease and well-developed coronary collaterals
N/A
Vladimir Bratu (Bucharest, Romania)
Unexpected case in a young woman
N/A
Michał Lelek (Katowice, Poland)
Ostial stenosis in RCA treated with retrograde approach
N/A
Jakub Podolec (Krakow, Poland)
IVUS guided 60 mm long tapered stent implantation in a patient with Unstable Angina
N/A
Agnieszka Skierczyńska (Warsaw, Poland)
Prinzmetal's angina in a pregnant woman
ADVANCED OPERATOR WORKSHOP FOR FELLOWS - STRUCTURAL HEART AND PERIPHERAL
My best case success and/or worst complications in 2016 – structural heart and peripheral case review
Moderator: Dariusz Dudek, Piotr Pieniążek, Adam Witkowski
Panel: Tadeusz Przewłocki, Wojciech Wojakowski, Andrzej Ochała, Sławomir Dobrzycki, Jarosław Trębacz, Stanisław Bartuś, Krzysztof Reczuch, George Sianos, Michał Chyrchel, Marcin Demkow

17:15 - 19:15
CASE PRESENTERS:
N/A
Paweł Latacz (Krakow, Poland)
Endovascular management of intracranial arteries, with the use of Solitaire stent, as salvage treatment for life-threatening cerebral vasculitis
N/A
Paweł Latacz (Krakow, Poland)
The complex angioplasty of the occlusion of the abdominal aorta and the sole left renal artery using covered stents and the chimney technique in a patient with acute renal failure
N/A
Marc Madalin (Cluj-Napoca, Romania)
A case of renal artery in-stent stenosis and stent fracture after endovascular abdominal aortic aneurysm repair
N/A
Deoniz Pashkovsky (Minsk, Belarus)
A case of treatment of stroke due to arterial dissection ICA and occlusion of MCA M1-M2 segments
N/A
Jacek Kuźma (Krakow, Poland)
Interventions in stenotic pulmonary veins in a child after correction of total anomalous pulmonary venous return
N/A
Rafał Sztembis (Rzeszów, Poland)
Iatrogenic closure of circumflex in course of aortic valve and aneurysm operation
N/A
Marek Grygier (Poznań, Poland)
Left Main Obstruction During TAVR with Lotus Valve
N/A
Radosław Parma (Katowice, Poland)
Retrieval of a broken radial sheath wire from forearm tissues by direct needle biopsy
N/A
Wojciech Fil (Bielsko-Biała, Poland)
The Staged Minimally- Invasive Treatment in Patient with Severe, Symptomatic Aortic Stenosis and Descending Aortic Aneurysm
19:30 - 20:30
EAPCI Fellows Course Exam
19:30 - 20:30
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AISN PTK z udziałem kierowników polskich pracowni kardiologii inwazyjnej
4th Left Main Summit
Session 1: State-of-the-art in Left Main PCI 2017
Moderators: Dariusz Dudek, Jacek Legutko
Panel: Andrejs Erglis, Evelyn Regar, Zoltan Ruzsa, Maciej Lesiak, Robert Gil, Bogusław Kapelak, Marek Deja, Sławomir Dobrzycki, Raymund Ocaranza-Sanchez, Piotr Buszman
09:10 - 11:30
Step-by-step of the complex left main PCI – part 1
RECORDED CASE from the University Hospital, Krakow, Poland
Heart Team: Bogusław Kapelak, Dariusz Dudek, Danuta Sorysz
Operators: Jacek Legutko, Paweł Kleczyński, Moderator: Dariusz Dudek
09:00 - 10:30
Key points to be discussed:
N/A
Patients and lesions selection for Left Main PCI and CABG - Heart Team approach.
N/A
Radial and femoral approach for Left Main PCI.
N/A
Provisional stenting and complex technique for distal Left Main bifurcation.
N/A
Optimal imaging for Left Main PCI: ANGIO vs. IVUS vs. OCT
N/A
Lesion preparation before stent implantation
N/A
Device selection for Left Main PCI: guide catheter, coronary wires, stents and balloons
N/A
Criteria for optimal Left Main PCI: ANGIO vs. IVUS vs. OCT
Step by step of the complex, elective and urgent left main PCI – part 2
TIPS AND TRICS FROM THE MASTERS
10:30 - 11:20
N/A
Andrejs Erglis (Riga, Latvia)
Angio-guided Left Main PCI
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
IVUS-guided Left Main PCI
N/A
Evelyn Regar (Rotterdam, the Netherlands)
OCT-guided Left Main PCI
N/A
Sławomir Dobrzycki (Białystok, Poland)
Lesion preparation before stent implantation in elective and urgent cases – from NC balloon to rotablation
N/A
Robert Gil (Warsaw, Poland)
Optimal stent selection for Left Main PCI – drug-eluting vs. bifurcation-dedicated vs. bioresorbable
11:20 - 11:30
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Session Summary and Take-Home Messages
11:30 - 12:00
Coffee break
Session 2: Left Main PCI in the real world
Moderators: Dariusz Dudek, Jacek Legutko
Panel: Andrzej Ochała, Robert Gil, Bogusław Kapelak, Marek Deja, Stanisław Bartuś, Zoltan Ruzsa, Ahmed Magdy, Alfonso Ielasi, Maciej Kośmider
12:00 - 14:00
Life cases transmission from the University Hospital in Krakow
N/A
Live case 1 (University Hospital, Krakow)
Complex left main PCI
Operators: Andrejs Erglis, Łukasz Rzeszutko
N/A
Live case 2 (University Hospital, Krakow)
Complex left main PCI

Operators: Maciej Lesiak, Paweł Kleczyński
Left Main PCI case presentation and discussion - my most challenging case or worst complication
3 best cases will be presented by participants and discussed by the panel and audience
N/A
Paweł Tyczyński (Warsaw, Poland)
Left main coronary artery quadrifurcation and acute coronary syndrome
N/A
Vladimir Bratu (Bucharest, Romania)
A high risk patient done as simple as possible
N/A
Michał Hawranek (Zabrze, Poland)
Left Main PCI with percutaneus LVAD support
Advanced Operators’ Workshop
Overcoming TAVI limitations: second generation valves
Moderators: Dariusz Dudek, Adam Witkowski

Panel: Markus Kasel, Robert Sobczyński, Wojciech Wojakowski, Radosław Parma, Andrzej Ochała, Krzysztof Reczuch, Maciej Dąbrowski, Janusz Kochman, Jarosław Trębacz, Krzysztof Wilczek

09:15 - 11:15
N/A
Markus Kasel (Munchen, Germany)
State of art - TAVI
N/A
Krzysztof Wilczek (Zabrze, Poland)
Very long term follow up after TAVI – what is TAVI actually worth?
N/A
Adam Witkowski (Warsaw, Poland)
TAVI in intermediate risk patients with severe aortic stenosis – are we ready for primetime in everyday practice?
Low risk patients with severe aortic stenosis –TAVI in hope of deliverance.
N/A
Interventional cardiologist point of view
Adam Witkowski (Warsaw, Poland)
N/A
Cardiac surgeon point of view
Robert Sobczyński (Krakow, Poland)
N/A
Discussion and consensus
N/A
Wojciech Wojakowski (Katowice, Poland)
TAVI in patients without aortic stenosis - what are the options?
N/A
Radosław Parma (Katowice, Poland)
New TAVI devices and support coming – update.
N/A
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Session summary and Take-home messages
OCT – from research to practice. Joint session of Harvard Medical School and Collegium Medicum UJ
Chairpersons: Dariusz Dudek, Ik-Kyung Jang, Evelyn Regar

Panel: Wojciech Wojakowski, Stephan Kische Tomasz Pawłowski, Krzysztof Bryniarski, Janusz Kochman, Tomasz Roleder, Jacek Jąkała, Krzysztof Milewski, Aleksander Araszkiewicz

11:30 - 13:00
N/A
Session introduction
Dariusz Dudek (Kraków, Poland)
N/A
Ik-Kyung Jang (Boston, USA)
History of cardiac OCT
N/A
Krzysztof Bryniarski (Krakow, Poland)
Basic interpretation of OCT images
N/A
Janusz Kochman (Warsaw, Poland)
Artefacts in OCT images
N/A
Ik-Kyung Jang (Boston, USA)
The EROSION study: A paradigm shift in management of ACS patients?
N/A
Evelyn Regar (Rotterdam, The Netherlands)
OCT or IVUS for the left main and non-left main PCI optimization
N/A
Stephan Kische (Berlin, Germany) and the Krakow Center experience
OCT-guided bioresorbable stent implantation - recorded cases presentation and discussion with Q&A from the audience
N/A
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Session summary and take-home message
Moderated Posters
Session I - Coronary interventions
Moderators: Artur Dziewierz, Jacek Kądziela, Michał Hawranek, Marek Gierlotka
N/A
1-P Benefits in bleeding rates and periprocedural mortality of radial approach in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. Propensity score analysis of data from ORPKI Polish National Registry
Tomasz Tokarek1, Tomasz Wysocki2, Zbigniew Siudak1, Agata Wiktorowicz3, Jacek Legutko3, Krzysztof Żmudka1, Dariusz Dudek1
N/A
2-P Psoriasis is associated with increased risk of allergic reaction during percutaneous interventional cardiology procedures. Data from the Polish National PCI Registry
Tomasz Tokarek1, Zbigniew Siudak1, Artur Dziewierz2, Tomasz Rakowski2, Agata Wiktorowicz2, Dariusz Dudek1
N/A
3-P Characterization of restenotic tissue depending on the prevalence of neovascularization evaluated by optical coherence tomography in porcine artery model
Aleksandra Błachut, Maciej Pruski, Adam Janas, Magdalena Michalak, Krzysztof Milewski K, Piotr P. Buszman, Paweł E. Buszman
N/A
4-P Plaque redistribution after stenting - data from NIRS-IVUS imaging
Tomasz Roleder1, Magdalena Dobrolińska2, Elżbieta Pociask3, Wojciech Wańha2, Radosław Parma2, Grzegorz Smolka2, Andrzej Ochała2, Zbigniew Gąsior1, Michał Tendera2, Wojciech Wojakowski2
N/A
5-P Intravenous versus intracoronary administration of adenosine for assessment of coronary fractional flow reserve
Jacek Legutko, Paweł Kleczyński, Artur Dziewierz, Maciej Bagieński, Łukasz Rzeszutko, Stanisław Bartuś, Dariusz Dudek
N/A
6-P Long-term outcomes of patients undergoing rotational atherectomy due to failed percutaneous coronary intervention depend on the reason of primary intervention failure
Wojciech Zimoch1,2, Michał Kosowski1,2, Piotr Kübler1,2, Brunon Tomasiewicz1,2, Artur Telichowski1,2, Krzysztof Reczuch1,2
N/A
7-P Severe calcifications in target lesions of patients with acute myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention predict adverse cardiac events in long-term follow-up
Wojciech Zimoch1,2, Michał Kosowski1,2, Piotr Kübler1,2, Brunon Tomasiewicz1,2, Justyna Krzysztofik1,2, Anna Langner1,2, Krzysztof Reczuch1,2
N/A
8-P Early and one-year clinical outcomes of patients with heavily calcified coronary artery lesions presenting with acute coronary syndromes treated with rotational atherectomy
Michał Kosowski1,2, Wojciech Zimoch1,2, Piotr Kübler1,2, Brunon Tomasiewicz1,2, Artur Telichowski1, Krzysztof Reczuch1,2
N/A
9-P Risk assessment of premature discontinuation of dual antiplatelet therapy in patients undergoing vascular surgery after second generation DES implantation.
Aleksander Żurakowski1, Dariusz Szykowski2, Mateusz Kachel2, Kamil Kosmulski3, Przemysław Nowakowski4, Piotr P. Buszman1
Session II – Peripheral and structural interventions
Moderators: Zbigniew Chmielak, Zenon Huczek, Aleksander Araszkiewicz
N/A
10-P Gender-related differences in outcomes after percutaneous balloon aortic valvuloplasty
Marzena Daniec1, Artur Dziewierz1, Danuta Sorysz1, Kleczyński Paweł1, Rzeszutko Łukasz1, Rakowski Tomasz1, Jarosław Trębacz2, Marek Tomala2, Bartłomiej Nawrotek2, Krzysztof Żmudka2, Dariusz Dudek2
N/A
11-P Transcatheter closure of patent foramen ovale for the secondary prevention of decompression illness in professional divers: a single centre experience with long-term follow-up
Jan Henzel1, Piotr N. Rudziński1, Mariusz Kłopotowski2, Marek Konka3, Zofia Dzielińska1, Marcin Demkow1
N/A
12-P Predictors of the blood pressure improvement in patients with renal artery stenosis referred to renal artery stenting
Daniel Rzeźnik1, Agnieszka Rosławiecka1, Anna Kabłak-Ziembicka2, Marcin Misztal3, Damian Maciejewski1, Piotr Pieniążek2, Mariusz Trystuła3, Krzysztof Żmudka2, Tadeusz Przewłocki2
N/A
13-P Clinical outcome, long-term survival and prognostic factors of cardiovascular events in patients treated with percutaneous angioplasty for renal artery stenosis
Agnieszka Rosławiecka1, Daniel Rzeźnik2, Anna Kabłak-Ziembicka1, Rafał Badacz1, Piotr Pieniążek1, Krzysztof Żmudka1, Tadeusz Przewłocki1
N/A
14-P Hybrid or staged carotid artery stenting and open-heart surgery as the treatment strategy for patients with severe, concurrent carotid and cardiac disease
Karolina Dzierwa1, Jacek Piatek2, Janusz Konstanty-Kalandyk2, Piotr Paluszek3, Łukasz Tekieli1, Mariusz Trystula3, Michał Michalski4, Robert Musial5, Krzysztof Żmudka1, Piotr Pieniążek1
N/A
15-P Impact of carotid artery revascularization on the cognitive, functional outcome and cerebral flow in patients with symptomatic carotid artery stenosis
Rafał Badacz1, Anna Kabłak-Ziembicka1, Małgorzata Urbańczyk-Zawadzka2, Robert P. Banyś2, Piotr Musiałek3, Piotr Pieniążek1,3, MariuszTrystuła4, Izabela Karch1, Krzysztof Żmudka1, Tadeusz Przewłocki1,3
N/A
16-P Very early same-day discharge after planned percutaneous coronary interventions utilizing vascular closure devices
Maciej Pruski Jr, Aleksandra Błachut, Adam Janas, Magda Konkolewska, Charles E. Bailey, R. Stefan Kiesz
N/A
17-P Long-term outcomes of same-day discharged patients after percutaneous coronary intervention in stand-alone centers
Aleksandra Błachut, Maciej Pruski, Wojciech Trendel, Adam Janas, Krzysztof Milewski K, Piotr P. Buszman, R. Stefan Kiesz
N/A
18-P Safety and efficacy of Hematrix patch for femoral artery closure after cathlab procedures
Dariusz Biały1 , Katarzyna Woźna2, Magdalena Wawrzyńska3, Jacek Arkowski3
N/A
19-P NOGA system-based electromechanical assessment of left ventricular systolic rotation pattern in patients with heart failure
Tomasz Jadczyk1, Jacek Wilczek2, Fischer HP3, Zofia Parma1, Cybulska M2, Tomasz Pawłowski1, Anna Błach1, Jolanta Biernat2, Krzysztof S. Gołba2, Wojciech Wojakowski1
Satellite Symposium
LUNCHEON SESSION I Efmed Terumo
How to solve the limitations of complex PCI? New techniques and new devices for the most challenging cases. Sponsored by unrestricted educational grant from Terumo
Moderator: Jacek Legutko
Panel: Maciej Lesiak, Leszek Bryniarski, Paweł Kleczyński

14:15 - 15:15
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
Session introduction
N/A
Leszek Bryniarski (Krakow, Poland)
Complex CTO recnalization facilitated by the FineDuo microcatheter - clinical cases presentation with Q&A from the audience
N/A
Maciej Lesiak (Poznan, Poland)
How to solve the challenges in complex PCI with Ultimaster and OFDI imaging? Clinical cases presentation with Q&A from the audience
N/A
Paweł Kleczyński (Krakow, Poland)
How to overcome the limitations of radial approach in complex PCI using Slender Vascular Sheath and “Mother and Child” technique? Clinical cases presentation with Q&A from the audience
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
Conclusions and take-home messages
LUNCHEON SESSION II Boston Scientific
Zaawansowane przezskórne technologie leczenia endowaskularnego.
Przewodniczący: Dariusz Dudek, Leszek Bryniarski, Adam Witkowski, Janusz Rzeźniczak, Krzysztof Reczuch, Sławomir Dobrzycki
Panel: Grzegorz Smolka, Marek Grygier, Paweł Kralisz

14:15 - 15:15
N/A
Dariusz Dudek (Kraków, Polska), Adam Witkowski (Warszawa, Polska)
Lotus™ Valve System - System TAVI drugiej generacji
N/A
Krzysztof Reczuch (Wrocław, Polska), Janusz Rzeźniczak (Poznań, Polska)
Promus Premier™ Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System - najlepszy wybór w codziennej praktyce
Synergy™ II Everolimus-Eluting Platinum Chromium Coronary Stent System – najnowsza generacja stentu cienkościennego
N/A
Marek Grygier (Poznań, Polska)
DOWÓD PRZYWÓDZTWA – WATCHMAN™ LAA Closure Device – powstrzymywanie udaru u źródła
N/A
Sławomir Dobrzycki (Białystok, Polska)
FFR – najlepszy prowanik (Comet™ Pressure Guidewire) i precyzyjna diagnostyka
N/A
Leszek Bryniarski (Kraków, Polska)
Portfolio nowych prowadników Sentai™ Guidewires – odkrywanie potrzeb
LUNCHEON SESSION III ProCardia Medical
New solutions in Interventional Cardiology

14:15 - 15:15
N/A
Jarosław Wójcik (Lublin, Poland)
Novolimus Eluting Bioresorbable Coronary Scaffold in clinical practice
N/A
Leszek Bryniarski , Sławomir Surowiec (Krakow, Poland)
New solutions for CTO treatment
N/A
Ralf Westenfeld (Düsseldorf, Germany)
Percutaneous Circulatory Support in Cardiogenic Shock and High Risk PCI
N/A
Andrzej Ochała (Katowice, Poland)
FFR measurements using fiber optic technology
Innovation in coronary revasc. in 2017
Innovation in coronary revascularization in 2017
Moderators: Dariusz Dudek, Ik-Kyung Jang, Grzegorz Kałuża

Panel: Andrejs Erglis, Jacek Legutko, Evelyn Regar, Alfonso Ielasi, Georgios Sianos, Krzysztof Milewski, Łukasz Rzeszutko, Tarlochan Kler

15:30 - 17:50
N/A
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Introduction
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
Progress in FFR & iFR technology
N/A
Evelyn Regar (Rotterdam, The Netherlands)
Progress in IVUS & OCT technology
N/A
Alfonso Ielasi (Seriate, Italy)
Progress in lesion preparation technology
N/A
Raymundo Ocaranza-Sánchez (Lugo, Spain)
Beyond plaque debulking devices. PCI optimization with very High-pressure balloon
N/A
George Sianos (Thessaloniki, Greece)
Progress in CTO recanalization dedicated devices technology
N/A
Krzysztof Milewski (Katowice, Poland)
Progress in metallic DES technology
N/A
Łukasz Rzeszutko (Krakow, Poland)
Progress in BRS technology
N/A
Tarlochan Kler (New Delhi, India)
BVS technology in bifurcation lesions
N/A
Panel discussion
Future of percutaneous coronary revascularization – do we need just better devices, better procedural techniques or both?
NFIC Workshop
Session 1 Complex coronary artery disease in acute myocardial infarction – how to treat?
Chairpersons: Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Christoph Naber

Panel: Stefan Grajek, Andrzej Ochała, Ota Hlinomaz, Florim Cuculi, Krzysztof Wróbel, Artur Dziewierz, Tomasz Rakowski, Andrzej Lekston, Jarosław Wójcik, Krzysztof Wilczek, Karol Wierzbicki, Wojciech Wąsek, Paweł Buszman

08:30 - 10:15
DEBATE 1 - Treatment of non-culprit vessels after primary PCI for STEMI - when and how?
N/A
Andrzej Ochała (Katowice, Poland)
Complete revascularization during the index hospital stay should be recommended!
N/A
Ota Hlinomaz (Brno, Czech Republic)
There is no rush. Careful patients and lesion selection few weeks after hospital discharge is the way to go!
DEBATE 2 Challenging decisions with antiplatelet therapy in NSTEMI patients:
N/A
Christoph Naber (Essen, Germany)
Patients on oral anticoagulation for atrial fibrillation undergoing PCI
N/A
Florim Cuculi (Luzern, Switzerland)
Patients requiring urgent non-cardiac surgery
N/A
Krzysztof Wróbel (Warsaw, Poland)
Patients requiring urgent cardiac surgery
N/A
Jorg Carlsson (Kalmar, Sweden)
Swedish Registries and PRACTICAL study
N/A
Live case 3 (University Hospital, Krakow)
Left main PCI in acute coronary syndrome
Operators: Maciej Lesiak, Jacek Legutko
N/A
Live case 4 (John Paull II Hospital, Krakow)
Left main PCI in acute coronary syndrome
Operators: Adam Witkowski, Wojciech Zajdel
Hololens – Extended reality and virtual reality. It is time for the newest Microsoft software to be used in cardiology!
OPENING CEREMONY
Moderators: Dariusz Dudek, Marco Noc, Ran Kornowski

Tomasz Grodzicki, Vice-Rector of the Jagiellonian University Medical College
Jacek Legutko, President of the Association of Cardiovascular Interventions of the Polish Cardiac Society (AISN PTK)
Piotr Hoffman, President of the Polish Cardiac Society
Dariusz Dudek, Course Director, Chairman of the Education & Training Committee EAPCI ESC

10:15 - 10:45
10:45 - 11:00
OPENING LECTURE
Robert Byrne (Munich, Germany)
Outcomes of Modern Drug Eluting Stents and Scaffolds
NFIC OPENING SESSION
Moderators: Dariusz Dudek, Krzysztof Żmudka, Jacek Legutko
Panel: Adam Witkowski, Ik-Kyung Jang, Robert Byrne, Evelyn Regar, Clemens von Birgelen, Maciej Lesiak, Zoltan Ruzsa, Krzysztof Milewski, Wojciech Wąsek, Janusz Kochman, Tomasz Roleder, Krzysztof Reczuch, Paweł Buszman

11:00 - 14:00
OPENING LIVE CASES
11:00 - 11:45
Live case 5 (Thoraxcenter, Erasmus MC, Rotterdam)
Dr. Nicolas Van Mieghem & prof. dr. Peter de Jaegere
11:45 - 12:00
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Progress in TAVI
12:00 - 12:15
Live in a box Krakow
N/A
Nick West (Cambridge, UK)
Absorb BVS- my view on the latest clinical evidence
12:15 - 12:45
Live case 6 (Thoraxcenter, Erasmus MC, Rotterdam)
Dr. Roberto Diletti & dr. Jeroen Wilschut.
N/A
Clemens von Birgelen (Enschede, The Netherlands)
BIO-RESORT (TWENTE III): A Prospective, Randomized Three-Arm Trial Comparing Two Different Biodegradable Polymer-Based Drug-Eluting Stents and a Durable Polymer-Based Drug-Eluting Stent in an All-Comers Population of Patients With Coronary Artery Disease
N/A
Gaetano Contegiacomo (Bari, Italy)
Balloon-Expandable Valve in TAVI. Technical aspects and last trial results
13:15 - 13:35
Live case 7 (University Hospital, Krakow)
OCT-guided PCI with BRS
Operators: Andrejs Erglis, Łukasz Rzeszutko
13:45 - 14:00
Live case 8 (University Hospital, Krakow)
OCT-guided PCI with BRS
Operators: Florim Cuculi, Rafał Depukat
Session 2 - How to improve outcome of high-risk patients with coronary artery disease? Protected PCI, cardiogenic shock, cardiac arrest.
Moderators: Dariusz Dudek, Marko Noc, Zoltan Ruzsa

Panel: Jang Ik-Kyung, Adam Witkowski, Andrzej Ochała, Jacek Legutko, Dejan Milasinovic, Michał Hawranek, Piotr Przybyłowski, Aleksander Zeliaś, Rafał Drwiła, Ralf Westenfeld, Artur Krzywkowski

15:30 - 17:30
Left ventricular support in myocardial infarction complicated by cardiogenic shock:
N/A
IABP & ECMO
Marko Noc (Ljubljana, Slovenia)
N/A
LVAD
Ralf Westenfeld (Düsseldorf, Germany)
N/A
Dariusz Dudek (Krakow, Poland)
Protected PCI
N/A
Jolanta Małyszko (Białystok, Poland)
Preventing contrast induced acute kidney injury – 2016 statement by nephrologists
N/A
Panel discussion
How to build an Interventional Acute and Chronic Heart Failure Program in your department?
N/A
Live case 9 (Semmelweiss University, Budapest)
Hybrid procedure
Operators: Béla Merkely, Levente Molnár
N/A
Live case 10 (Semmelweiss University, Budapest)
Complex PCI in in acute coronary syndrome
Operators: Zoltán Ruzsa, István Édes
Session 3 - How to improve outcome of high-risk patients with coronary artery disease? Acute coronary syndromes.
Moderators: Dariusz Dudek, Jang Ik-Kyung, Tadeusz Przewłocki

Panel: Wojciech Wojakowski, Goran Olivecrona, Dejan Milasinovic, Piotr Musiałek, Artur Dziewierz, Tomasz Rakowski, Maciej Lesiak, Ota Hlinomaz, Ahmed Magdy, Maciej Kośmider, Jarosław Wójcik, Jolanta Małyszko

18:00 - 20:00
N/A
Wojciech Wojakowski (Katowice, Poland)
One-hour rule-in and rule-out of AMI using high-sensitivity cardiac troponins: benefits, pitfalls and impact on clinical practice.
N/A
Goran Olivecrona (Lund, Sweden)
Tailored antiplatelet and antithrombotic therapy in AMI - myth or reality?
N/A
Live case 11 (University Hospital, Krakow)
Complex PCI in acute coronary syndrome
Operators: Andrzej Ochała, Stanisław Bartuś
N/A
Live case 12 (John Paul II, Krakow)
Complex PCI in acute coronary syndrome
Operators: Jan Z. Peruga, TBD
Satellite Symposium
LUNCHEON SESSION I - AstraZeneca Pharma Poland

14:15 - 15:15
Kompleksowa opieka nad pacjentem z OZW
N/A
Jerzy Robert Ładny
Czy nowe rozporządzenie MZ wpłynie na opiekę przedszpitalną nad pacjentem z OZW?
N/A
Dariusz Dudek
Leczenie przeciwpłytkowe podczas zabiegu – ochrona stentu czy pacjenta?
N/A
Piotr Hoffman
Opieka po zawale. Czy długość terapii przeciwpłytkowej ma wpływ śmiertelność po OZW?
LUNCHEON SESSION II - Abbott Laboratories Poland
Moderators: Maciej Lesiak, Nick West, Łukasz Rzeszutko

14:15 - 15:15
Absorb BVS in STEMI
N/A
Dariusz Dudek, Stanisław Bartuś (Krakow, Poland)
Why I use Absorb in STEMI?
N/A
Marek Gierlotka (Zabrze, Poland)
How I optimize Absorb implantation in STEMI?
N/A
Artur Jastrzebski (Lubin, Poland)
Absorb in STEMI- our personal experience.
N/A
Discussion
LUNCHEON SESSION III - Bracco Imaging Polska
Chairpersons: Jacek Legutko, Tomasz Pawłowski, Michał Hawranek

14:15 - 15:15
The power to simplify complex PCI: Next Generation Catheter-Based FFR and High Definition IVUS. Sponsored Bracco Imaging Polska & Acist Medical Systems
N/A
Adam Kurzeja (Bracco, Poland)
Welcome and opening
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
Session introduction: current evidence supporting the use of FFR and IVUS in everyday clinical practice
N/A
Tomasz Pawłowski (Warsaw, Poland)
My own experience with the High Definition IVUS: clinical cases presentation with Q&A from the audience
N/A
Michał Hawranek (Zabrze, Poland)
My own experience with the Catheter-Based FFR: clinical cases presentation with Q&A from the audience
N/A
Jacek Legutko (Krakow, Poland)
Conclusions and take-home messages
Nurse, Technician & Paramedics Symposium
Sesja pielęgniarek, techników i ratowników medycznych
Moderatorzy: Jerzy Ładny, Magdalena Żurowska-Wolak, Marcin Wizimirski, Elżbieta Gawlik, Agnieszka Zwolińska

18:00 - 19:30
N/A
Jerzy Kowski
Ochrona radiologiczna pacjenta w pracowni kardiologii inwazyjnej - aspekty praktyczne
N/A
Jerzy Ładny
Nowe regulacje prawne w zawodzie ratownika medycznego i ich wpływ na aktualną praktykę. komentarz: Magdalena Żurowska-Wolak
N/A
Andrzej Kopta, Tomasz Rakowski, Dariusz Dudek
Aktualny consensus we współpracy ratowników medycznych oraz kardiologii inwazyjnej w fazie przedszpitalnej